TEKLAB Client -ohjelmistot

Ohjelmistot laitehallintaan
Teklab Client -laiteperheen nopea 2-suuntainen kommunikointi ja monipuoliset käyttöliittymät mahdollistavat mm. automaattisten mittausten tekemisen ilman ohjelmointia.
Laitteiden mukana toimitetaan sekä ulkoasultaan että operoinniltaan yhdenmukaiset käyttöliittymät, sisältäen mm. asettelu- ja mittausarvojen tallennustoiminnot.
Kehittynyt dataloggeritoiminto mahdollistaa mm. useiden suureiden samanaikaisen seurannan ja tallennuksen tiedostoon tai yksittäisen arvon tallennuksen snapshot-toiminnolla.
Kehittyneet TCP/IP-pohjaiset LabView-ajurit nopeuttavat omien sovellusten tekemistä.
Kaikkia laitteita voidaan operoida myös manuaalisesti.
.
Ohjelmisto Kuvaus
ACPETHERNET TCP / IP -liitäntä, Client-ohjelmisto ja LabVIEW –ajuri ACP-sarjan AC-jännitelähteisiin
TLPETHERNET TCP / IP -liitäntä, Client-ohjelmisto ja LabVIEW –ajuri TLP-sarjan DC-jännitelähteisiin
FLUKETHERNET TCP / IP -liitäntä, Client-ohjelmisto ja LabVIEW –ajuri Fluke 8846A:lle