EP15ACF242 Kiinteä vaihtojännitelähde

 Suojaerotettu AC-lähtö
 Lähtöarvot: 2×24 V, 2 A, max. 500 VA
 Ylikuormitussuojat ensiö- ja toisiopiirille
 Lähtö varustettu 4 mm turvanapaliittimillä
 Mitat: 200(L) x 150(K) mm