TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterin pitäjä
Teklab Oy, Länsikaari 6A, 07900 Loviisa
Y-tunnus 2999295-5
 
Yhteyshenkilö
Hannu Siltala
hannu.siltala@teklab.fi


Rekisterin nimi
Teklab Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus
Teklab Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito ja
palveluistamme kertominen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä
tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.
 
Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on ostanut tuotteita Teklab Oy:ltä tai liittynyt postituslistalle.
 
Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:
-asiakkaan etu- ja sukunimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-tiedot tilauksista
-y-tunnus
-erilaisissa kampanjoissa tai gallupeissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten
vastaukset

Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on meille luovuttanut.

Rekisterin suojaus
Teklab Oy:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen oma
henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia
rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja
siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin
suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.
 
Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus
 
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja
on käsitelty lainvastaisesti.
 
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole
tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla
poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)
mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä
siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Teklab Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

-verkkosuunnitteluyritys Haven Porvoo

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.