OPETUSLAITTEET

Tarjoamme ammattioppilaitoksille ja korkeakouluille opetuslaitteita saksalaisen Lucas-Nüllen valikoimasta. Kaikille opetuslaitteille on yhteistä moderni teollisuuden kehitystä seuraava tekniikka, digitaalinen multimediaoppimateriaali sekä joustavasti laajennettava rakenne.

Lucas-Nüllen opetuslaitteita on saatavilla mm. seuraaville tekniikan aloille:

 • Sähkötekniikka
 • ICT / Elektroniikka
 • Autotekniikka
 • Energiatekniikka
 • Sähköasennus- ja talotekniikka
 • Kaikki opetuslaitteet soveltuvat hyvin sekä ryhmäopetukseen että itsenäiseen oppimiseen

Tekniikan opetus

Jatkuvasti kehittyvä koulutusjärjestelmä haastaa oppilaitokset järjestämään opetusta uudella tavalla. Tarjoamme tässä joitakin vinkkejä ja mahdollisuuksia tekniikan opetuksen ja oppimisen järjestämiseen.

Miten järjestää yksilöllinen oppiminen?

Lucas-Nüllen UniTrain-oppimisalusta mahdollistaa tekniikan opiskelun räätälöidysti omaan tahtiin. Tekniikan aihepiirejä on valittavissa yli 130 kurssin joukosta. Teoriaa, kysymyksiä ja tehtäviä voi esimerkiksi tehdä vain siltä osin, kun ne ovat opiskelijalle relevantteja. Digitaalinen oppimateriaali kulkee aina mukana, ja myös harjoitusalusta on helposti liikuteltavissa.

Miten seurata eri tahtiin eteneviä opiskelijoita?

 • Labsoft Clasroom Manager -työkalulla opettaja voi ohjata tekniikan opetusta:
 • Tehtävien jako ja kohdistus opiskelijoille
 • Opiskelijoiden edistymisen seuranta
 • kysymykset ja kokeet
 • Työkalun avulla opettajalla on jatkuvasti tieto yksittäisten oppilaiden edistymisestä ja hankalista aiheista.

Miten vaihdella oppimisympäristöjä rintamaopetuksen ja teemapaikkojen välillä?

Monesti perusopetuksessa on läsnä suurempi määrä oppilaita. Tällöin rintamatyylinen oppimisympäristö yhdenmukaisilla TEKLAB-sähkötyöpisteillä voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Jos tilaa käytetään moniin erilaisiin tarkoituksiin, TEKLAB HELP3- ja HELP5 -monitoimityöpisteet tarjoavat joustavan vaihtoehdon teoria/laboratoriotiloihin.

Myöhemmillä vuosikursseilla ja eritaustaisilla oppilailla painottuvat yksikölliset oppimispolut. Tällöin voi olla hyvä tehdä teematyöpisteitä eri aihepiirien ympärille, joissa käydään projektinomaisesti läpi eri tekniikan aihepiirejä.

UniTrain-oppimisalusta soveltuu hyvin sekä rintamaopetukseen että teematyöpisteisiin.

Miten muuttaa opetusta uusien tekniikoiden mukaisesti?

Opetus- ja oppimisratkaisut ovat aina modulaarisesti täydennettävissä uusilla osilla. 

Esimerkiksi UniTrain-opetusalustaan tulee jatkuvasti saataville uusia kursseja, jotka seuraavat teollisuuden viimeisimpiä trendejä. Viime vuosina uusia kursseja on tullut saataville vaikkapa sähköautotekniikkaan.

Miten järjestää monimuoto-opetus eri tekniikoiden välillä?

TEKLAB-sähkötyöpisteet soveltuvat hyvin laajasti tekniseen opetukseen, ja ne varustetaan aina asiakaskohtaisesti tarvittavin laittein.

Lucas-Nüllen UniTrain-opetusalustaan on saatavilla kursseja lähes kaikista tekniikan aloista.

Miten opettajien aika riittää harjoitusten tekoon ja valmisteluihin?

Opettajien aikaa voidaan säästää tekemällä työympäristö tehokkaaksi ja tarjoamalla hyvä työkalut opetukseen.

TEKLAB-sähkötyöpisteet säästävät opetuksen aloittamiseen kuluvaa aikaa, sillä työpisteessä on kaikki tarvittava aina paikoillaan.

Lucas-Nüllen opetuslaitteet sisältävät aina valmiit oppimismateriaalit, jolloin opettajan ei tarvitse käyttää aikaa tehtävien suunnitteluun ja harjoitusten rakentamiseen.

Miten opettajat perehdytetään uusiin tekniikoihin?

Teklab tarjoaa toimituksilleen aina kattavan käyttöönotto- ja koulutuspalvelun oppilaitostoimituksiin. Tuotteet asennetaan niin, että opettajat voivat ottaa ne vaivatta käyttöön. Lisäksi opettajat perehdytetään tuotteiden arkikäyttöön.

Teklabin henkilöstö on myöhemminkin tavoitettavissa esimerkiksi teknisen tuen ja uudelleenkoulutuksen merkeissä.

UniTrain-opetusalusta antaa ratkaisumahdollisuuksia kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin. Se on modulaarinen opetusalusta, joka sisältää teorian ja valmiit käytännön harjoitukset lähes kaikkiin tekniikan aihepiireihin. UniTrain soveltuu esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan, tieto- ja tietoliikennetekniikan ja autoalan opetukseen sekä itsenäiseen oppimiseen.

Sähkötekniikka

Sähkötekniikan perusteet: AC, DC, 3-vaihe, sähkömagnetismi, sähköiset piirit, EMC, mittaustekniikka

Sähkömoottorit ja tehoelektroniikka

Sähköasennus- ja talotekniikka

ICT / Elektroniikka

Puolijohdekomponentit

Transistorit, vahvistimet, teholähdepiirit

Piirisuunnittelu, piirilevysuunnittelu

Digitaalitekniikka, prosessorit, ohjelmointi

Suotimet, moduloinnit, siirtolinjat, tutkat, tietoverkot

Energiatekniikka

Sähköenergian tuotanto

Uusiutuvat energiamuodot: aurinkokennot, tuulivoima, polttokennot

Muuntajat

Siirto- ja jakelutekniikka

Kuormat, tehomittaukset, tehokertoimen korjaus

Älyverkot

Sähköasennus- ja talotekniikka

Sähköasennukset

Suojajärjestelmät ja sähköturvallisuus

Taloautomaatio, väylätekniikka, KNX®

Hälytinjärjestelmät

Kommunikointiteknologia

Aiheeseen liittyvät UniTrain-kurssit:

Lucas-Nülle UniTrain Building management systems courses

Katso muut aiheeseen liittyvät opetussarjat:

Buiding managemens system courses

Kone- ja tuotantotekniikka

Automaation perusteet: sensorit, hydrauliikka, pneumatiikka

Turvatekniikka

PLC, väylätekniikka

Työstökoneet

Älytehtaat: mekatroniikka, robotiikka, Teollisuus 4.0

Autotekniikka

Ajoneuvojen sähköjärjestelmät

Väylä- ja kommunikointitekniikat

Turvallisuus- ja mukavuusvarusteet

Bensiini- ja dieselmoottorit

Hybridi-, sähkö- ja polttokennoautot

Diagnostiikka

Aiheeseen liittyvät UniTrain-kurssit:

Lucas-Nülle UniTrain Automotive Technology Courses

Katso muut aiheeseen liittyvät opetussarjat:

Automotive Technology Courses

UniTrain

UniTrain on monipuolinen modulaarinen opetusalusta, joka soveltuu lähes kaikkien tekniikan alojen – kuten sähkötekniikan, ICT-tekniikan, automaation ja autotekniikan opetukseen. 

UniTrain perustuu telakkamaiseen alustaan, johon voidaan valita opetusmoduuleja – kuten sähkökoneet tai ajoneuvojen anturitekniikka – tarpeen mukaan. Digitaalinen oppimismateriaali sisältää havainnollisia kuvia ja animaatioita sekä monipuolisia tehtäviä.